به گزارش سئو بوی یک کارشناس بانکی اعتقاد دارد که عدم دقت کافی مشتریان بانکی به اطلاع رسانی در مورد استفاده از کارت های بانکی سبب افزایش حجم پرونده های فیشینگ شده و در همین راستا طرح رمز دوم پویا به راه افتاده است.
سید جعفر صدری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه رمز دوم کارت های بانکی مقرر است از حالت ایستا به یک بارمصرف تغییر کند، اظهار نمود: برخی مردم فکر می کنند که این مورد مربوط به رمز اول کارت هم می شود، اما چنین نیست و مشتریان می توانند از رمز اول ایستای خود استفاده کنند.
وی با اشاره به کاربرد رمز دوم کارت های بانکی برای انجام تراکنش های بدون حضور کارت، خاطرنشان کرد: رمز دوم از زمانی که بوجود آمد یک رمز پنج تا ۱۲ رقمی بود که توسط مشتری با استفاده از دستگاه های خودپرداز انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گرفت.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات اضافه کرد: سوءاستفاده از حساب های بانکی از راه فیشینگ (سرقت اطلاعات کارت بانکی) افزایش یافته و تعداد پرونده های این حوزه حالا زیاد است که عمده آنها هم به علت عدم آگاهی کافی مشتری اتفاق می افتد.
صدری افزود: با وجود تمام اطلاع رسانی ها نسبت به سایت های تاییدشده اما مشتری ها کماکان به این موارد دقت کافی را ندارند و همین مساله باعث سوءاستفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا سبک و سیاق کسب و کارها متفاوت از ایران است، اظهار داشت: از رمز یکبار مصرف در دنیا استفاده شده و می شود، البته مشتریان بانکی همین الان هم زیاد با رمزهای یکبار مصرف غریبه نیستند، چونکه مدت زمان زیادی است که از رمزهای یکبار مصرف در اینترنت بانک برای انتقال وجه استفاده می شود.
به قول مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات، استفاده از رمز دوم پویا برای نخستین بار است که درمورد کارت های بانکی اجرا می شود.You may also like