به گزارش سئو بوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این که قرار نیست شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود، اظهار داشت: این شبکه داده های ملی کشور را مدیریت می کند تا اگر اینترنت جهانی قطع شد، کشور با مشکل مواجه نشود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی امروز در نشست خبری که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، درباب ورود شورا به تصویب لوایح آموزش عالی، اظهار نمود: مقام معظم رهبری فرمودند در اموری که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است، مجلس ورود نیابد. یعنی اگر اساسنامه و سیاست گذاری در این شورا انجام شده است بازبینی آن هم در آن باشد.
او همینطور در زمینه لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه اخیر وزارت علوم و بهداشت که درباب ساماندهی سهمیه های مختلف آموزش عالی بود، اشاره کرد: درمتن این لایحه نوشته شده است که پیشنهاد می شود این لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود، اما در حوزه رسانه ای این گونه عنوان شد که لایحه به مجلس می رود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد: به طور قطع اگر این لایحه به مجلس برود، به کنکور ۹۹ که نمی رسد به کنکور ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید؛ بطور متوسط لایحه هایی به مجلس داده می شود که دو فوریت بگیرد، اگر دو فوریت نگیرد، می ماند. بعضی از مصوبات، مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی مربوط به مجلس است. اما ما نیز موافق سه سهمیه ای که در لایحه آمده، هستیم. اینکه این لایحه با چه تقسیم کاری بین شورا و مجلس به نتیجه برسد، نیازمند یک همکاری نزدیک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس است. ما هم علاقمند هستیم این مساله به نتیجه برسد.
عاملی در مورد ساماندهی کنکور نیز اظهار نمود: مسیری که درباره ساماندهی کنکور دنبال می کردیم، ادامه دارد؛ مطالعات کارشناسی در حال اتمام است و به تدریج در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی قرار می گیرد که با چه مکانیزمی کنکور را دنبال نماییم. کنکور هم جزو مواردی است که در سطح سیاست کلان مصوبه شورا را نیاز دارد و در عوامل جزئی تر به تصویب مجلس نیاز است. بر همین مبنا با ریاست مجلس و کمیسیون آموزش هماهنگی لازم را کردیم تا این مساله به نتیجه مطلوب برسد.
وی اشاره کرد: نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی، مصوبه نیست؛ بلکه یک امتیاز شمرده می شود که پیشنهاد لغو این مصوبه عنوان شد و باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این لایحه پیشنهادی وزرای علوم و بهداشت، مربوط به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هر دو باید به آن بپردازند و نیازمند تقسیم کار منطقی است و حوزه سیاست گذاری علم و فناوری را برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته اند.
عاملی درباب ادغام مراکز آموزش عالی نیز اضافه کرد: ادغام واحدهای آموزشی در کشورهای دنیا دنبال می شود، چونکه واحدهای کوچک نمی توانند به تنهایی ماموریت های بزرگ و کارهای بزرگ را انجام دهند و با واحدهای بزرگتر ادغام می شوند که این مساله در ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز دنبال می شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباب جایگزینی شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات قرار نیست جایگزین اینترنت جهانی شود و این شبکه به معنای اینترنت ملی نیست. این شبکه داده های ملی کشور را مدیریت می کند تا اگر اینترنت جهانی قطع شد، کشور با مشکل مواجه نشود. همچنان که در اتفاقات اخیر با قطعی اینترنت خیلی از کارهای داخلی نظیر بانک ها و غیره با کمک این شبکه فعال بود و گرفتار بی نظمی نشد.
منبع:

You may also like