به گزارش سئو بوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: تلفن های همگانی با هدف تسهیل کارکرد و استفاده بهینه در سراسر کشور به روز رسانی شدند.
به گزارش سئو بوی به نقل از شرکت مخابرات ایران، سید مجید صدری اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران به منظور دسترسی سهل کاربران تلفن همگانی به کارت های قابل شارژ، طرح به روز رسانی تلفن های همگانی را به اجرا در آورده و تماس بوسیله تلفن های همگانی در صورت فعالسازی کارت های تلفن، به راحتی و با قابلیت شارژ مجدد امکان پذیر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تماس بوسیله تلفن همگانی فقط در صورت فعال سازی کارت های تلفن امکان پذیر است، اظهار داشت: زیرساخت های بسیار مناسبی در حوزه تلفن ثابت در سراسر کشور برقرار شده است و در همین راستا از ظرفیت دستگاه های هوشمند تلفن همگانی در طرح جدید استفاده و بهینه سازی می شود. صدری اضافه کرد: مشتریان برای فعالسازی کارت های تلفن قدیمی می توانند به مراکز مخابراتی بازگشت کنند و بعد از ثبت کارت تلفن به نام مشتری، رمز ۴ رقمی به کارت تلفن اختصاص می یابد و در صورتیکه مشتریان کارت تلفن جدید خریداری کنند آن کارت به نام مشتری ثبت و رمز ۴ رقمی به کارت تلفن اختصاص می یابد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه در کارت تلفن جدید خریداری شده مبلغی بعنوان شارژ اولیه موجود است افزود: مشتریان می توانند برای خرید شارژ به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir، مراجعه به مراکز مخابراتی و یا از کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع استفاده کنند. وی ادامه داد: مشترکان باید ابتدا کارت تلفن خودرا در کارت خوان تلفن همگانی قرار دهند که در این قسمت پیام «در حال ارزیابی اعتبار کارت» مشاهده می شود، سپس باید رمز چهار رقمی خودرا وارد کنند که پس از مشاهده پیام «لطفا شماره گیری نمایید»، کارت فعال می شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همین طور افزود: در روش جدید به روزرسانی تلاش شده است که کاربران تلفن های همگانی همچنان از کارت های تلفن در اختیار خود، استفاده و پس از اتمام اعتبار آن بتوانند نسبت به شارژ و استفاده مجدد از آن اقدام نمایند. وی ادامه داد: با عنایت به قابل شارژ بودن کارت های تلفن، از دور انداختن کارت بعد از اتمام شارژ مشترکان خود داری شود و در صورتیکه مشترک هنگام استفاده از کارت تلفن خود پیام «کارت غیر مجاز می باشد» را در دستگاه تلفن همگانی مشاهده کرد لازم است برای حل مشکل به مراکز مخابراتی بازگشت کند. صدری اشاره کرد: با عنایت به این که بخش عمده ای از کارکرد تلفن های همگانی مربوط به بخش های متراکم و گروه های خاص جمعیتی مانند خوابگاه ها، پادگان ها و مکان های مشابه است، شرکت مخابرات ایران در تلاش است تا با استفاده از تمام امکانات خود، ارتباطات هم وطنان را در سراسر کشور به بهترین شکل ممکن و در امتداد تحقق شعار ارتباطی فراگیر، به صورت پایدار نگاه دارد.


منبع:

You may also like