به گزارش سئو بوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اظهار داشت که میزان خسارت وارد شده به کسب وکارهای مجازی در هفته گذشته به اندازه حقوق ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.
حمیدرضا اعتدال مهر در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه امکان برآورد دقیق خسارات وارد شده به کسب وکارهای اینترنتی در مدتی که اینترنت قطع بود وجود ندارد، اظهار نمود: یک مدل قابل فهم و منطقی برای تخمین حدودی میزان این خسارت با استفاده از آمار اشتغال و درآمدها انجام می شود.
وی اضافه کرد: طبق آمارها اشتغال حدود ۴۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اینترنت وابسته است. اگر فرض نماییم ۱۰ روز کار این افراد مبتلا به اختلال شده و نتوانسته باشند خلق ثروت کنند و پایین ترین حالت ممکن برای تخمین خسارت را حقوق این افراد در نظر بگیریم، در این زمان حدودا به اندازه ۱۳۰ هزار حقوق به کسب وکارهای اینترنتی خسارت وارد شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران با اشاره به اینکه حداقل مبلغی که می توان بعنوان ضرر و زیان محاسبه کرد، یک سوم حقوق افرادی است که شغل آنها به اینترنت وابسته است، خاطرنشان کرد: اگر میانگین حقوق را دو میلیون تومان در نظر بگیریم، می توانیم میزان خسارت را به صورت تقریبی محاسبه نماییم که عدد بزرگی است.
اعتدال مهر با اشاره به اینکه انتقاداتی در زمینه محاسبه حقوق و صفر نبودن کارکرد در این زمان نسبت به روش گفته شده وجود دارد، اظهار داشت که می توانیم حداقل خسارت وارد شده به کسب وکارهای اینترنتی را معادل ۱۰۰ هزار نفر حقوق در نظر بگیریم که پرداخت می شود، اما در مقابل آن کاری انجام نشده است.

بیش از ۵۰ درصد کاربران، مشتری بسته های اینترنتی تلفن همراه
به گفته وی سرویس های نسبتا خوبی که روی گوشیهای همراه داده شده بود سبب شد کاربران کارهای خویش را با تلفن همراه انجام دهند و کامپیوتر های خانگی حدودا بلااستفاده شده است. از سوی دیگر برخی به علت قیمت و کیفیت بهتر بسته های خط تلفن همراه، اینترنت خانگی خویش را هم قطع کرده اند که این مساله سبب شده هنوز وضعیت کسب و کارهای مجازی به حالت پیش از قطع اینترنت بازنگردد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران با بیان صفر شدن فروش برخی کسب وکارهای مجازی، خاطرنشان کرد که از زمان وصل شدن اینترنت خانگی فروش واحدها به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده که نشان داده است بیشتر از ۵۰ درصد کاربران از بسته های اینترنتی تلفن همراه استفاده می نمایند.You may also like