به گزارش سئو بوی ایسنا/مازندران وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: ˮشبکه سازیˮ طرح فعلی وزارت علوم است اما افزایش واحدهای جدید مقدور نیست و امکان ادغام برخی از واحدها به صورت تجمیعی برای بیشتر به هم نزدیک شدن وجود دارد.
منصور غلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) از نظر تخصصی جزء دانشگاه های نسبتا جوان و بروز است، اظهار نمود: با عنایت به ظرفیت های این دانشگاه قرار بر این شد تا در توسعه رشته های تخصصی یک واحد وابسته در جنوب کشور راه اندازی شود.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی نظام آموزش عالی کشور طرح مصوب شورای انقلاب فرهنگی است، خاطرنشان کرد: با عنایت به افزایش کمی زیاد در واحدهای دانشگاهی و همینطور شرایط به وجود آمده در مورد کاهش داوطلب ها باید ساماندهی صورت گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: کیفی سازی آموزش عالی و مأموریت گرا کردن در غالب طرح ساماندهی آموزش عالی به خصوص در مرحله اول دانشگاه های دولتی و آموزشگاه های غیر دولتی در مرحله دوم هماهنگی لازم با برخی از شوراها و نهادها صورت گرفته و برنامه نهایی طرح در شورای انقلاب فرهنگی است امیداریم اجرایی شود.
غلامی اظهار داشت: طرح ما شبکه آموزش در هر استان است که دانشگاه های بزرگ و توانمند استان بر مجموعه های کوچکتر از نظر علمی و پژوهشی نظارت و هدایت را برعهده داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هر واحدی بر مبنای ظرفیت و توانمندی خود نقش کلیدی را ایفا می کند.You may also like