سئو بوی: آذری جهرمی با تایید برقراری باردیگر اینترنت در بعضی نقاط کشور اظهار داشت: سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد. به اپراتورها ابلاغ کرده ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند.

وزیر ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار ایسنا خبر برقراری مجدد ارتباطات اینترنت در بعضی نقاط کشور را تایید نمود و اضافه کرد: سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد.

آذری جهرمی درباره خسارات وارده به شرکت های استارت آپی و امکان جبران آن اظهار داشت: برآوردهای تقریبی در سطح جامعه منعکس شده اما ما هنوز برآورد دقیقی نداریم. باید جلساتی با اتحادیه کسب و کارهای نوپا و نظام صنفی کامپیوتری برگزار نماییم و برآوردهای دقیق استخراج شود. جبران خسارات شرکت ها با مصوبات دولت قابل پیگیریست اما مهم این است که بتوان نحوه ارزیابی خسارت را استخراج کرد.

آذری جهرمی درباب این که مشترکینی که بسته های مدت دار مثلا یک هفته ای خریداری نموده اند و در زمان قطع اینترنت قادر به مصرف بسته خود نشده اند، اظهار داشت: به اپراتورها ابلاغ کرده ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند.

او درباره حقوقی که از مشترکین در مدت قطع اینترنت تضییع شده نیز اظهار داشت: پیشنهادهایی برای اقدامات جبرانی داریم که هنوز نهایی نشده است و به محض نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

منبع:

You may also like