به گزارش سئو بوی یک مسئول آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا اطلاع داد که محدودیت دسترسی به اینترنت از شب گذشته با تصویب شورای امنیت کشور انجام شده است.
خبرنگار ایسنا در گفتگو با یک مسئول آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد محدودیت دسترسی به اینترنت آگاه شد که با تصویب شورای امنیت کشور (شاک) و ابلاغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده است.
این مسوول آگاه اضافه کرد: پیگیری های زیادی از جانب وزارتخانه در حال انجام می باشد تا با رایزنی با دبیرخانه شاک مجوز لازم برای برقراری مجدد ارتباطات و ابلاغ آن به اپراتورها صورت پذیرد.You may also like