به گزارش سئو بوی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: دانش به وجود آمده توسط جوانان ایرانی در حوزه پدافند سایبری باید تجاری سازی و تبدیل به صنعت شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه پدافند غیرعامل با اشاره به دستاوردهای حاضر در حوزه پدافند سایبری اظهار داشت: سال هاست که دانش موضوعاتی مانند ارتقای امنیت سایبری در دانشگاه ها و سازمان های مختلف پیگیری می شود و هم اکنون دانش به وجود آمده توسط جوانان ایرانی در حوزه پدافند سایبری، بسیار درخشان و غرورآفرین است اما امروز نیاز است که ضمن تجاری سازی این دانش، شاهد تبدیل آن به صنعت باشیم. رئیس پژوهشگاه ICT با اشاره به نقش کلیدی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تکمیل چرخه دانش محصولات پدافند غیرعامل، گفت: حلقه ارتباط بین دستاوردهای پژوهشی ما در وزارت ارتباطات و ذینفعان، مدیریت پدافند غیرعامل در ICT است.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه نیز نقش موثری درباب معرفی و دستاوردهای این حوزه دارد و اینگونه رویدادها به مرور زمان موجب می شود دستاوردهایمان به چارچوب ها و استانداردهای لازم در سطح جهانی نزدیک شده و حتی آماده رقابت با محصولاتی که در سطح بین الملل تولید می شوند، شویم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه نمایشگاه پدافند غیرعامل، محفلی برای کمک به بخش های دولتی و حاکمیتی است، اظهار داشت: استمرار این قبیل رویدادها، گام بزرگی برای دستیابی به خودکفایی بوده و افتخار ما دستاوردها و محصولاتی است که در این رویدادها به معرض نمایش گذاشته می شود.
یزدانیان با اشاره به تلاش هایی که برای سرعت بخشیدن به این مسیر صورت گرفته، درباب نقش پژوهشگاه ICT در این صنعت اظهار داشت: نقش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تکمیل چرخه دانش محصولات پدافند غیرعامل، یک سوژه کلیدی است. به نحوی که پژوهشگاه ICT برای تحقق هدف فوق، پژوهشکده امنیت را به وجود آورده تا تمرکز خودرا روی محصولاتی که در حوزه پدافند سایبری هستند، قرار دهند. این پژوهشکده تابحال محصولات مختلفی را تولید کرده و از توانایی ارزیابی نرم افزارهایی که در کشور ایجاد می شود نیز، برخوردارست.
وی با تاکید بر رویکرد وزیر ارتباطات در این زمینه در خصوص ضرورت هماهنگی با سازمان پدافند غیرعامل و تعامل گسترده در این راستا، اظهار داشت: افزایش تعامل با سایر بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند منجر به پایداری و مصونیت بیشتر این شبکه در مقابل هجمه های بیگانگان باشد.


منبع:

You may also like