به گزارش سئو بوی رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هنوز گزارشی از تخلفات شرکت های خدمات ارزش افزوده اپراتوری عرضه نشده است، اظهار داشت: نهادهای مسئول باید ورود کنند تا مبحث ریشه یابی شود و مورد قضاوت قرار گیرد.
امیر خجسته در گفتگو با ایسنا با اشاره به حواشی بوجود آمده پیرامون شرکت های خدمات ارزش افزوده اپراتوری اظهار داشت: بعضی از شرکت های خدمات ارزش افزوده اپراتوری بعنوان یکی از شاخه های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط جوانان نخبه ایجاد و اداره می گردند که این نوع خدمات می توانند در کنار ایجاد شغل به تسهیل امور مردم کمک کنند در این شرایط حواشی بوجود آمده برای این صنعت و کوشش برای تعطیلی آن به امنیت روانی کارآفرینان پایبند به قانون و اخلاق ضربه زده است بنابراین باید از وقوع انحراف و تخلف در این عرصه جلوگیری کرد.
وی افزود: با وجود تخلفات در حوزه “وس” کارآفرینان بسیاری با سرمایه اندک به این حوزه وارد شده و تمامی عملکرد خویش را منطبق با قوانین و اصول قانونی بنا کرده که قربانی متخلفان می‎شوند، بنابراین نباید خشک و تر را با هم بسوزانند.
نماینده همدان با اشاره به اینکه «چند هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه “وس”، فعال هستند»، اظهار نمود: نباید این صنعت را به صورت کلی متوقف کرد. کشورهای بسیاری با پشتیبانی از کسب و کارهای نوین توانسته اند اقتصادی پیشرو داشته باشند ازاین رو می توان با اصلاح کاربری و نظارت کامل از کاربردهای مثبت آن استفاده و شرکت های شفاف را حمایت کرد.You may also like