سئو بوی: وضعیت شکایت های ثبت شده از خدمات پستی در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی از آنست که شکایت های ثبت شده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری تغییر چندانی نداشته است و کاربران در صورت نارضایتی از هر یک از خدمات پستی، می توانند به سامانه ۱۹۵ بازگشت و مورد شکایت خودرا اعلام کنند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت های مردمی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان به راه افتاده است.
اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا اختتام مهرماه سال جاری منتشر نموده است.
مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده حاکی از آنست که تعداد کل شکایت های ثبت شده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری تغییر چندانی نداشته است. این در حالیست که شکایت های ثبت شده شهریورماه در مقایسه با مردادماه، افزایشی دو برابری داشت. همین طور بیش ترین شکایت مشترکان از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مربوط به سرویس پیشتاز است.


بنظر می رسد هنوز هم عدم آگاهی خیلی از مشترکان در دفاتر پستی از نحوه ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵مشهود و غیر قابل اجتناب است. کاربران سرویس های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می توانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات، تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شکایت های خودرا از سرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری کنند. کاربران در صورت نارضایتی از هر یک از خدمات پستی، می توانند به این سامانه بازگشت و مورد شکایت خودرا اعلام کنند و همین طور از وضعیت رسیدگی به شکایت خود باخبر شوند.




منبع:

You may also like