سئو بوی: سرعت های ارائه شده توسط شرکت های اینترنتی همواره معترضانی دارد و نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ نشان می دهد، بیشترین شکایات کاربران از خدمات اینترنت اپراتورها در حوزه کیفیت سرویس است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، سرعت و کیفیت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه است؛ هم اکنون سامانه جامع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته تا کاربران با مراجعه به این سامانه اعتراضات خود نسبت به خدمات اپراتورها را با ذکر مکان جغرافیایی اعلام نموده و منتظر پیگیری سوژه از جانب رگولاتوری باشند.
از طرفی اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) تا اختتام مهر ماه سال جاری را منتشر نموده است.
شکایات ثبت شده در سامانه سپاس حاکی از آنست که بیشتر این شکایات، در حوزه خدمات اینترنتی هستند، همانطور که چندی قبل هم سید محمد امامی – مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – اعلام کرده بود که بیشترین شکایت مشترکین مربوط به حوزه اینترنت است.
مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده حاکی از آنست که تعداد کل شکایت های ثبت شده از شرکت مخابرات ایران در بازه مهر ماه نسبت به شهریور ماه سال جاری ۹.۳ درصد کاهش داشته است. بیشترین شکایت مشترکین در حوزه اینترنت از شرکت مخابرات ایران به پشتیبانی و ارائه خدمات اختصاص دارد.
همین طور در اپراتور همراه اول، تعداد کل شکایت های ثبت شده در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایت مشترکان در حوزه اینترنت از شرکت همراه اول در حوزه اینترنت در بازه شهریور و مهر ماه به کیفیت سرویس اختصاص دارد.
در اپراتور ایرانسل، شکایات ثبت شده بدین صورت است که تعداد کل شکایت های ثبت شده از در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایت های ثبت شده مشترکان در حوزه اینترنت از این شرکت نیز به کیفیت سرویس اختصاص دارد.
همین طور در اپراتور رایتل، تعداد کل شکایت های ثبت شده در بازه مهر ماه نسبت به شهریورماه سال جاری، ۳۶.۶ درصد کاهش داشته است و بیشترین شکایت های مشترکان در حوزه اینترنت از شرکت رایتل به کیفیت سرویس اختصاص دارد.
منبع:

You may also like