به گزارش سئو بوی معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه شاهد نشانه های روشنی از انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم، اظهار داشت: زیرساخت های پایه ای مورد نیاز کسب و کارهای IT و استارت آپها فراهم می شود.

به گزارش سئو بوی به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، حمید فتاحی اظهار داشت: اتفاقاتی که در کشور در حوزه استارت آپ ها رخ داده و دانش بومی، امکانات و بسترهایی که در حوزه صادرات این کسب و کارها صورت گرفته است سبب شده ما در حوزه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور، شاهد رشد باشیم و همگام با دنیا گام برداریم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت بعنوان بخش تأمین کننده زیرساخت های اصلی مورد نیاز برای کسب و کارها، تمام توان و سرمایه گذاری خویش را در این خصوص صرف کرده و انتظار می رود این امر به بهترین شکل محقق شود.
فتاحی اظهار داشت: برای توسعه بازار IT باید زیرساخت های پایه ای مورد نیاز کسب و کارهای IT فراهم گردد و به حداکثر پایداری و کیفیت برسد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: انجام تعرفه گذاری و رگولاتوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، سبب حذف واسطه ها و قوانین دست و پاگیر که دامن گیر این حوزه بوده، شده و بخش اصلی آن در حوزه زیرساخت نمود یافته است.


منبع:

You may also like