به گزارش سئو بوی فوق دکتری روانشناسی سلامت اظهار داشت: پژوهش ها نشان می دهد، زن و شوهرهایی که در زندگی واقعی خوشبخت هستند، تمایل کمتری به خوشبختی نمایی در فضای مجازی دارند.

به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معصومه حاتمی، فوق دکتری روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه در بیست و نهمین جلسه از سلسله نشست های نقد و اندیشه با سوژه «نمایش خوشبختی در فضای مجازی» دلیلهای و آسیب‎ها»، اظهار داشت: همه آدم ها دوست دارند مورد تایید باشند و امروز دنیای مجازی سرعت تایید این مساله افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه وقتی افراد برای جلب توجه و گرفتن تایید به فضای مجازی روی می آورند، یعنی گرفتار بحران بلوغ هویتی هستند، اضافه کرد: نمی گردد جاذبه های محیط را حذف نمود و برای دستیابی به ابزارها و شبکه های اجتماعی محدودیت ایجاد کرد، تنها باید معایب و لطمه های درگیر شدن به دنیای مجازی را تشریح نمود تا افراد به انتخاب دست بزنند.
این مدرس دانشگاه افزود: یکی از بزرگترین ایرادات فضای مجازی این است که افراد را از خویشتن نواز به دیگر نواز تبدیل نموده است و اگر دیگر نوازی صورت نگیرد، روان افراد لطمه می بیند.
حاتمی با اشاره به اینکه نمایش خوشبختی اصلا خطا نیست اما اقرار در نمایش خوشبختی خطاست، بیان کرد: پژوهش ها نشان می دهد، زن و شوهرهایی که در زندگی واقعی خوشبخت هستند؛ تمایل کمتری به خوشبختی نمایی در فضای مجازی دارند، چون دو طرف در دنیای واقعی تاییدهای مورد نیاز را گرفته اند.


منبع:

You may also like