به گزارش سئو بوی مدیرکل دفتر بررسی های فنی، اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری از تصویب تعرفه عمده فروشی خدمات پایه تلفن همراه به دارندگان پروانه اپراتور مجازی (MVNO) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، اپراتور مجازی، گونه ای از اپراتور شبکه سیار است که خود عملاً دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده ها نیست اما با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده هاست، خدمات را به صورت عمده خریداری و سپس با نشان تجاری و برند خود مبادرت به فروش خدمات سیار، در بازار خرده فروشی می کند.
در این زمینه علی محمد منتظری اظهار داشت: در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه عمده فروشی خدمات پایه دارندگان پروانه تلفن همراه شامل صوت، داده و پیامک به اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شکلی تعیین شده است که سقف تعرفه عمده فروشی هر خدمت از نرخ موثر خرده فروشی خدمت پائین تر باشد.
وی ادامه داد: این مقررات با هدف رقابتی کردن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات همراه تصویب شده است تا با استفاده حداکثری از منابع و امکانات در اختیار هر یک از دارندگان پروانه تلفن همراه، توزیع و گسترش خدمات با سرعت بیشتری صورت گیرد.
مدیرکل دفتر بررسی های فنی، اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره میزان تعرفه خرده فروشی برای اپراتورهای مجازی (MVNO) اظهار نمود: اپراتورهای مجازی تلفن همراه نوع دوم، خدمات مورد نیاز خویش را با تعرفه ای حداکثر به میزان ۷۰ درصد نرخ موثر خرده فروشی اپراتور میزبان دریافت می کنند و اپراتورهای مجازی نوع اول با عنایت به اینکه امکان تامین بعضی از اجزای شبکه را دارند، با تعرفه ای پائین تر از اپراتورهای مجازی نوع دوم و برپایه توافق با اپراتور میزبان، خدمات را دریافت می کنند.
وی با بیان این که نحوه تعیین نرخ موثر خرده فروشی در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده، اظهار داشت: برپایه این مصوبه، نسبت کل درآمد خرده فروشی هر خدمت به مجموع کل خدمت تعهدشده در هر سال مالی مبنای تعیین نرخ موثر خرده فروشی قرار می گیرد.
بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، وی در تشریح این شیوه اضافه کرد: خرید خدمات به صورت عمده بر اساس نرخ موثر خرده فروشی سال مالی قبلی اپراتور میزبان محاسبه شده و باید به صورت علی الحساب پرداخت گردد. همینطور برای امکان محاسبه نرخ موثر خرده فروشی باید درآمدهای عمده فروشی و خرده فروشی هر خدمت در صورت های مالی و سامانه مدیریت مشترکین اپراتورها تفکیک شود.
منتظری با بیان این که درصورت عدم توافق اپراتورهای میزبان، رگولاتوری نرخ موثر خرده فروشی را محاسبه و ابلاغ خواهد کرد، اظهار داشت: تمامی دارندگان پروانه تلفن همراه میزبان برپایه مصوبه کمیسیون موظف می باشند ظرف مدت دو ماه آینده قراردادهای فیمابین خود با هر یک از دارندگان موافقت اصولی و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه درخواست کننده را بازبینی کنند.
وی پیش بینی نمود با اجرای مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر کاهش هزینه های فروش و افزایش حجم معاملات اپراتورهای میزبان، امکان فعالیت آنها در حوزه های تخصصی تر هم فراهم گردد.You may also like