سئو بوی: طبق آمار رسمی تا آخر سال ۱۳۹۶ از حدود ۲۴ میلیون خانوار ایرانی بیشتر از شش میلیون خانوار در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی نداشتند.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت برخورداری خانوارهای کشور و استفاده افراد از اینترنت درانتها سال ۱۳۹۶ نشان داده است که از کل خانوارهای ایرانی که حدود ۲۴ میلیون و ۶۸۴ هزار نفر بوده اند، ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر به اینترنت در محل سکونت خود دسترسی داشتند. در نتیجه بیشتر از شش میلیون نفر در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی نداشتند.

بیشترین دسترسی خانواری در استان ها مربوط به بوشهر با ۸۳.۸، تهران ۸۱.۹ و خوزستان با ۸۰.۶ درصد است و بیشترین درصد استفاده فردی در استان ها نیز به تهران با ۷۶، سمنان ۷۲.۷ و قم ۷۰.۹ درصد اختصاص دارد.

اما بررسی کاربرد اینترنت در میان افراد شش ساله و بیشتر تا آخر سال نشان داده است از حدود ۷۲ میلیون و ۳۱۸ هزار نفری که این گروه را می سازند بیشتر از ۴۶ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر از اینترنت استفاده می نمایند.

کاربرد اینترنت در میان جمعیت شش ساله و بیشتر به شکلی است که در فعالیت های اینترنتی بیشترین سهم برای ۷۰.۵ درصد در شبکه های اجتماعی، ۵۵.۱ درصد بازی یا دانلود فیلم یا موسیقی و ۳۵.۷ درصد نیز برای جست وجوی اطلاعات است.

برای افراد شش ساله و بیشتر، بیشترین سهم محل های دسترسی مربوط به ۹۴.۵ با دستگاه سیار در هرجا، ۸۰.۶ در محل سکونت، ۶.۷ درصد در محل تحصیل و ۵.۹ درصد در محل کار آنها است.منبع:

You may also like