سئو بوی: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط مربوط به ارائه خدمات کد دستوری موبایل را تصویب کرد. طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری برای مشترک بلاعوض و بدون هزینه خواهد بود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۲ خود مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری (ستاره مربع) را بررسی و تصویب کرد. بر طبق الزامات این مصوبه، ارائه خدمات مبتنی بر کد دستوری (USSD) به خدمات دهندگان باید صرفا برای استعلام، اطلاع رسانی و تراکنش های مالی که منع قانونی نداشته باشد، مجاز است. بدین جهت ارائه خدمات اختصاصی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی به مشترکان خود بوسیله کد دستوری بلامانع است و ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز بوسیله کدهای دستوری با تایید رگولاتوری، مجاز خواهد بود. در همین حال برای ارائه خدماتی که بر طبق قوانین و مقررات نیازمند مجوز هستند، اپراتور باید پیش از ارائه خدمات بوسیله کد دستوری، از وجود مجوز اطمینان حاصل کند. طبق این مصوبه، اپراتورهای خدمات ارتباطی باید نسبت به ثبت و انتشار لیست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمات دهندگان مربوط، در وبسایت خود اطلاع رسانی انجام دهند. استفاده از کد دستوری برای مشترکان بلاعوض و بدون هزینه است و در صورتیکه ارائه سرویس مبتنی بر کد دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس دهنده موظف است پیش از ارائه خدمات نسبت به اعلام هزینه به مشترک و ستاندن تاییدیه وی اقدام نماید. از طرف دیگر، تامین امنیت ارتباط کد دستوری بر عهده دارنده مجوز ارائه خدمات است و دارنده پروانه موظف است نسبت به ارائه خدمات کد دستوری در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع ذی ربط مطابق دستورالعمل خدمات پیام انبوه اضطراری، اقدام نماید. در این مصوبه تخصیص کد دستوری برابر کد خدماتی سه رقمی اختصاص یافته برمبنای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تنها به بهره برداران کدهای مذکور مجاز است و اپراتورها موظف می باشند تا نمونه قرارداد ارائه خدمات مبتنی بر کد دستوری به خدمات دهنده این سرویس را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به رگولاتوری ارائه و تاییدیه دریافت نمایند. در این مصوبه میزان اعمال جریمه برای دارندگان پروانه در صورت عدم اجرای این دستورالعمل تعیین شده است. بدین سان تخلف برای بار نخست مشمول تذکر و جریمه تا سقف ۵ میلیارد تومان، تکرار تخلف برای دومین بار مشمول اخطار و جریمه از ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان و تکرار سومین تخلف مشمول اخطار و جریمه از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و یا تعلیق و کاهش مدت اعتبار و یا لغو پروانه فعالیت اپراتور خواهد بود.


منبع:

You may also like