به گزارش سئو بوی گوگل می خواهد در آپدیت گوگل اپ یک خصوصیت جدید به نام اسکرین شات های هوشمند را اضافه کند. کاربر با کمک این خصوصیت می تواند جستجو انجام دهد یا خصوصیت های بصری عکس را شناسایی کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، احیانا گوگل بزودی دو خصوصیت «ادیت و اشتراک گذاری اسکرین شات» و «چه چیزی در نمایشگر من وجود دارد» را با یکدیگر ترکیب کند. ویژگی« چه چیزی در نمایشگر من وجود دارد» با کمک هوش مصنوعی فعال می شود. بر اساس گزارش های مختلف خصوصیت ترکیبی جدید «اسکرین شات های هوشمند» نام دارد و در آخرین نسخه «گوگل اپ» ۱۰.۶۱ رصد شده است. به صورت معمول هنگامی که کاربر یک اسکرین شات می گیرد، جعبه ابزاری نمایان می شود. کاربر می تواند گزینه های ادیت یا اشتراک گذاری را در آن انتخاب نماید، یا آنکه اسکرین شات را به اپلیکیشن دلخواه خود ارسال نماید. اما در آپدیت جدید یک گزینه جدید به نام «لنز» هم عرضه شده است. کاربر با انتخاب گزینه لنز می تواند جستجو انجام دهد، خصوصیت های بصری تصویر را شناسایی کند یا حتی آیتم های مشابه آنرا بیابد. خصوصیت های فعلی ادیت اسکرین شات هم احیانا بدون تغییر در آپدیت جدید وجود دارند. هنوز معلوم نیست خصوصیت لنز فقط مربوط به اسکرین شات است یا خیر.

You may also like