به گزارش سئو بوی وزیر ارتباطات اظهار داشت: عده ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیمکارت مجانی داده اند و از مدارک آنها برای ثبت گوشی قاچاق استفاده کردند.

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: عجب دنیایی شده است! عده ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیمکارت مجانی دادند و سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کردند.
وی اضافه کرد: انگار آنها ما را نشناخته اند و خواهند دید که حق گفتن های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می نماییم چه بزرگ باشد و چه کوچک.

You may also like