به گزارش سئو بوی مدیر پروژه بین المللی ماهواره کوچک دانشجویی (SSS)، از دریافت تاییدیه اتمام دو فاز اولیه پروژه این ماهواره اطلاع داد و اظهار داشت: این پروژه از جانب دانشگاه بیهانگ چین تایید شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طالب عبدالهی اظهار داشت: در جلسه مرور فاز طراحی دقیق این پروژه بین المللی که اخیرا با حضور نمایندگان ایران در شهر پکن چین برگزار شد، تاییدیه اتمام دو فاز قبلی پروژه، شامل مرور الزامات اولیه و طراحی اولیه این ماهواره، از دانشگاه بیهانگ چین دریافت شد. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی افزود: پروژه بین المللی ماهواره کوچک دانشجویی که از سه ماهواره به نامهای SSS-۱، SSS-۲A و SSS-۲B تشکیل شده، توسط کشورهای عضو سازمان اپسکو در دست اجرا است و با عنایت به تجارب خوب موجود در کشورمان، دانشگاه بیهانگ چین که متولی طراحی سیستمی ماهواره SSS-۱ است، مسئولیت طراحی و ساخت بخش های مهمی از این ماهواره را، طی قراردادی به پژوهشگاه فضایی ایران محول کرد. وی ادامه داد: پژوهشگاه فضایی ایران در جهت توسعه تعامل با دانشگاه ها و مشارکت هر چه بیشتر این مراکز در پروژه های فضایی در چارچوب ۳ قرارداد مجزا طراحی زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت این ماهواره را به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، زیرسیستم محموله تصویربرداری را به دانشگاه صنعتی شریف و زیرسیستم مخابرات باند اس را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر واگذار کرد. مدیر پروژه بین المللی ماهواره کوچک دانشجویی اظهار داشت: در جلساتی که با حضور نمایندگانی از ۸ کشور عضو اپسکو (سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه) در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد، در ابتدا، رئیس دپارتمان آموزش اپسکو توضیحاتی در مورد روند اجرایی و پیشرفت این پروژه ارائه نمود. وی ادامه داد: سپس، نمایندگان دانشگاه بیهانگ، بعنوان متولی طراحی سیستمی این ماهواره توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت این پروژه و ۳ زیرسیستم سازه، مکانیزم و کنترل حرارت آن عرضه کردند که افزون بر مهندسی سیستم، بر عهده این دانشگاه است. وی افزود: بعد از آن، نمایندگاه ایران در مورد ۳ زیرسیستم محول شده به پژوهشگاه فضایی ایران و نمایندگان سازمان فضایی پاکستان در مورد ۳ زیرسیستم نرم افزار و کامپیوتر محلی، توان الکتریکی و مخابرات باند UHF/VHF این ماهواره توضیحاتی عرضه کردند. عبدالهی اظهار داشت: هدف از این جلسات، مرور اسناد فاز طراحی دقیق و نتایج تست مدل مهندسی تمام زیرسیستم های این پروژه بود که قبلا برای نمایندگان کشورهای عضو اپسکو ارسال شده بود. این اسناد پیش از برگزاری جلسات، از جانب نمایندگان کشورهای عضو و مشاوران انتخاب شده توسط اپسکو مطالعه شده و موارد ابهام، عدم انطباق و یا ایراد فنی استخراج شده که در چارچوب اسناد (RID) Review Item Discrepancy لیست و برای کشورهای عضو ارسال شده بود، در این جلسات عنوان شد. مدیر پروژه بین المللی ماهواره کوچک دانشجویی افزود: با بحث و تبادل نظر بین نمایندگان کشورهای عضو و مشاوران اپسکو، موارد مدنظر رفع ابهام شد و اصلاحات یا فعالیت های مورد نیاز برای هر مورد در اسناد RID به ثبت رسید تا وظایف کشورهای مختلف برای اتمام این فاز مشخص شود. به قول عبدالهی، با عنایت به مذاکرات انجام شده، اسناد طراحی دقیق و نتایج تست مدل مهندسی ۳ زیرسیستم محول شده به پژوهشگاه فضایی ایران توسط کارفرمای چینی رضایت بخش اعلام گردید و تاییدیه اتمام دو فاز قبلی پروژه، شامل مرور الزامات اولیه و طراحی اولیه این ماهواره، از دانشگاه بیهانگ چین دریافت شد.

You may also like