به گزارش سئو بوی قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت در مخابرات استان تهران از مهر ماه سال جاری (سیکل سوم) حذف می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مخابرات منطقه تهران، در جهت تحقق فرآیند دولت الکترونیک، حفظ محیط زیست، صرفه جویی و ساده سازی عرضه خدمات به مشتریان در کمترین زمان، قبوض کارکرد تلفن ثابت سیکل سوم مشتریان مخابرات استان تهران از مهر ماه سال جاری چاپ و توزیع نمی گردد. بر همین مبنا مشتریان مخابرات منطقه تهران از این پس برای اطلاع از مبلغ صورتحساب آخر دوره و به روز تلفن خود می توانند با شماره ( ۲۰۰۰ ) تماس حاصل نموده و از همان طریق هم بدهی خویش را پرداخت نمایند. همینطور مشتریان به منظور آگاهی از کارکرد تلفن ثابت و پرداخت صورتحساب می توانند از راه کد دستوری #۲۰۲۰* (از طریق تلفن همراه) و سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir هم اقدام نمایند.

You may also like