به گزارش سئو بوی مدیر توانمندسازی صندوق صندوق نوآوری و شکوفایی از برگزاری رویداد خدمات مکان محور با حضور شرکت ها و استارتاپ های دارای فناوری های مرتبط اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، دکتر مرضیه شاوردی با اشاره به برگزاری رویداد خدمات مکان محور شهری، اظهار داشت: این رویداد، سومین رویداد از سلسله رویدادهای عرضه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران است که از جانب صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با مبحث خدمات مکان محور شهری برگزار می گردد.
وی زمان برگزاری این رویداد را ۱۷ تیر ماه جاری عنوان نمود و خاطرنشان کرد: در این رویداد فناورانه نمایندگان صندوق، سازمان فاوای شهرداری، سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های مرتبط در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می گردد.
شاوردی اظهار نمود: در رویداد خدمات مکان محور شهری، نیازهای مکان محور شهرداری تهران عرضه می شود و شرکت ها و استارتاپ های دارای طرح یا محصول مرتبط می توانند پیشنهادهای خویش را برای رفع این نیازها ارائه نمایند.You may also like