به گزارش سئو بوی عرضه خدمات پستی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در جهت اجرای طرح تحول دیجیتال پست با همکاری بخش خصوصی، گسترده تر خواهد شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، شرکت ملی پست از شرکت های عرضه دهنده خدمات سامانه های دانشگاهی دعوت به همکاری کرده است. خدماتی پستی که در این قالب عرضه می شود شامل دریافت مدارک (اصل گواهینامه آخر دوره تحصیلات) از دانشگاه یا مراکز آموزش عالی محل تحصیل و ارسال به آدرس گیرنده در سراسر کشور، بدون رجوع حضوری دانشجویان و فارغ التحصیلان به مراکز یاد شده است. با عنایت به اینکه شرکت ملی پست، پس از این بخش عمده خدمات و سرویس های خویش را متناسب با نیازهای روز شهروندان و در قالب طرح تحول دیجیتال و سکوی تجارت الکترونیک پست (ستاپ) گسترش می دهد، توسعه خدمات پستی در دانشگاه ها بعنوان یکی از اساسی ترین این نیازها، شناسایی شده است. در سرویس جدیدی که بدین منظور طراحی شده است، تأمین و عرضه زیرساخت های نرم افزاری سامانه های دانشگاهی برعهده شرکت های خصوصی و بازاریابی، تأمین مشتری و توسعه این بازار برعهده شرکت ملی پست است. در معماری سکوی تجارت الکترونیک پست، بیشتر از ۷۰ سرویس متنوع پیشبینی شده و مقرر است این سرویس ها با همکاری بخش خصوصی و کسب وکارهای استارت آپی به تدریج اجرا و پیاده سازی شود که دعوت به همکاری در راه اندازی سامانه پیام رسان های سازمانی، اولین بخش از این اقدامات است.

You may also like