سئو بوی: کمیته سالانه بررسی عملکرد و یکپارچه سازی گزارش های نظام مدیریت سبز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه فضایی ایران را بعنوان الگوی اجرای نظام مدیریت سبز در این وزارت خانه انتخاب نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، مجید عابدی ثمرین، مدیر ایمنی و کنترل کیفیت و دبیر نظام مدیریت سبز پژوهشگاه فضایی ایران در این زمینه گفت: برنامه ها و اقدامات پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه های مدیریت مصرف آب، کاهش مصرف کاغذ، مدیریت مصرف انرژی و آموزش و فرهنگ سازی در این خصوص، موجب شد تا کمیته سالانه بررسی عملکرد و یکپارچه سازی گزارش های نظام مدیرت سبز وزارت ICT، پژوهشگاه فضایی را بعنوان الگوی اجرای نظام مدیریت سبز در مجموعه این وزارتخانه انتخاب نمود و دستورالعمل ها، گزارشات و اقدامات انجام شده در این پژوهشگاه را بعنوان الگویی برای بهره برداری سایر بخش های وزارتخانه سفارش کند. وی ادامه داد: پژوهشگاه فضایی ایران همواره در تلاش است با رعایت دستورالعمل ها و اقدامات نظام مدیریت سبز، نقش مؤثری در جهت ارتقای فاکتورهای محیط زیستی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری ارطلاعات ایفا کند. در همین راستا، این پژوهشگاه در سال قبل، با تشکیل کمیته نظام سبز و کارگروه های تخصصی مربوط، توانست اقدامات شایانی مبتنی بر الزامات قانونی و برنامه های اعلام شده از طرف وزارت متبوع به انجام رساند. عابدی ثمرین اشاره کرد: بدون شک، دستیابی به این جایگاه بدون کمک و همراهی تمامی همکاران پژوهشگاه فضایی ایران میسر نبوده و تاکید داشت که حفظ و اعتلای این جایگاه نیازمند برنامه ریزی دقیق، اجرای ضوابط و عزم همگانی است. مدیریت سبز، مجموعه برنامه ها و اقدامات یک سازمان به منظور بهینه سازی انرژی، مدیریت مصرف آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و در نهایت بهبود وضعیت محیط زیست در حیطه سازمان، جامعه و کشور است. حوزه های مدیریت سبز نیز در نظام مربوط شامل آب، انرژی، کاغذ، پسماند، حمل و نقل، آموزش و فرهنگ سازی، تدارکات، صدا و هوا است.


منبع:

You may also like