به گزارش سئو بوی دبیر شورایعالی فضای مجازی با اخطار درباره اینکه پول مجازی بین المللی بخش قابل توجهی از نظام بانکی و حاکمیت ملی کشور را تصرف می کند بر لزوم بومی سازی پلت فرم های مالی تاکید نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی بر لزوم شکل گیری پلت فرم های پولی و بانکی در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: با شکل گیری پلت فرم های پولی و بانکی در کنار فین تک ها (اپلیکیشن های مالی) در دنیا، شاهد شکل گیری بازارهای بزرگ جهانی و تضعیف حاکمیت ملی خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی تاکید ویژه بر حوزه اقتصاد فضای مجازی دارد، اضافه کرد: نخستین تهدید رمز ارز و بلاکچین برای بانک ها است و بعد نظام کسب و کار و مالیات که در نهایت این زنجیره سبب می شود تا اقتصاد کشور از حوزه حاکمیت ملی خارج شده و در حوزه حاکمیت مالکان پلت فرم های بزرگ قرار گیرد. فیروزآبادی درباره شکل گیری پلت فرم های پولی جهانی و راه اندازی کسب و کارها روی این پلتفرم ها خاطرنشان کرد: فعالان حوزه پولی و بانکی در کشور باید نگاه پلتفرمی داشته باشند و در این راه با تقویت استارت آپ ها و فین تک ها کمک کنند تا در کنار هم بتوانیم این حوزه را ساماندهی نماییم. وی با اشاره به اینکه پلت فرم ها سکویی مناسب برای تجمیع اهداف و منافع هستند، تصریح کرد: در قرن ۲۱ شما با پدیده اجتماعی شدن تمامی حوزه ها و مباحث جدیدی همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی روبرو هستید که در واقع در کنار اشیا و بات ها سبب شکل گیری بازارهای بزرگ جهانی، تحولات بسیار و رشد اقتصادی می شود که اگر نتوانیم همگام با این تحولات در نظام پلتفرمی دنیا بازیگر باشیم قدرتی نخواهیم داشت و در یک رقابت نابرابر علاوه بر از دست دادن نقش در بازار بزرگ جهانی، بازار داخل را هم واگذار خواهیم کرد. دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور اضافه کرد: پول مجازی بین المللی به راحتی می تواند بخش قابل توجهی از نظام پولی و بانکی کشورها را به تصرف خود درآورد. ازاین رو باید با راه اندازی پلت فرم های پولی و بانکی در کشور هم با نظام جهانی ارتباط برقرار کرده و هم با خلق قدرت اجازه ندهیم تا حوزه های پولی و بانکی حاکمیت ملی را تضعیف کنند.

You may also like