سئو بوی: وزیر ارتباطات به اپراتورها دستور داد دریافت مطالبات خودرا از مردم خوزستان به تعویق بیاندازند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام نمود: جمع زیادی از مردم خوزستان همچنان درگیر سیل هستند. از اپراتورها خواستم دریافت مطالبات خود در این شهرها را تا اختتام اردیبهشت به تعویق بیاندازند و خدمات به هیچ وجه به سبب بدهی قطع نشود. وی ادامه داد: پیشنهاد دارم در صورت امکان سایر دستگاه ها باز برنامه ویژه ای برای آن مناطق در نظر بگیرند.

You may also like