سئو بوی: ابعاد سیاست گذاری و تدوین نقشه راه فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین) در پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا مرکز تحقیقات مخابرات ایران بررسی و فاز نخست مطالعاتی آن انجام شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از مأموریت های اصلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات «رصد و آینده پژوهشی و ارتقا دانش در حوزه فناوری های نوین» است، فعالیت محوری زنجیره بلوکی از اواخر سال ۱۳۹۶ در چارچوب ۴ پروژه در ۴ پژوهشکده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. عاطفه فرازمند مجری پروژه ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری زنجیره بلوکی با اشاره به جزئیات فاز نخست پروژه «مطالعه ابعاد و الزامات سیاست گذاری فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین) اظهار داشت: زنجیره بلوکی یکی از مهمترین فناوری های عصر حاضر است که ظرفیت بالایی در تحول عملکرد طیف وسیعی از صنایع و بخش های مالی- اقتصادی دارد. وی با اشاره به اینکه ابعاد سیاست گذاری فناوری زنجیره بلوکی، در پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا بررسی گردید، افزود: در این پروژه ضمن شناسایی فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن، چالش های حاکمیتی و نیازمندی های سیاست گذاری، مقررات گذاری به منظور بهره مندی از مزایا و مدیریت تهدیدات آن شناسایی، تحلیل و جمع بندی شد در این رابطه توجه به نقش بازیگران و ذی اثران توسعه فناوری یکی از نکات اصلی است که بازیگران اصلی اکوسیستم زنجیره بلوکی شناسایی شد. فرازمند اشاره کرد: در ادامه در تلاش هستیم به منظور شناخت و درک انتظارات فعالین زنجیره بلوکی در کشور، نشست های تخصصی و رویدادهای عمومی همکاری و تعامل برون سازمانی با بازیگران این فناوری در کشور داشته باشیم. وی اشاره کرد: نتایج و دستاوردهای این پروژه مبتنی بر اقدامات آینده پژوهانه شامل مطالعات بین المللی و روندهای جهانی و همین طور وضع موجود کشور، می تواند بعنوان گام نخست و با عنوان امکان سنجی در تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه فناوری زنجیره بلوکی مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به هدف عمده پاین روژه اضافه کرد: پروژه تدوین پیش نویس نقشه راه بلاکچین در نظر دارد وظایف و اقدامات لازم مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه کسب وکارهای در رابطه با زنجیره بلوکی و همین طور بهره مندی از پتانسیل ها و ظرفیت های زنجیره بلوکی در کشور را شناسایی و ارائه نماید. مجری پروژه ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری زنجیره بلوکی با اشاره به نگرانی و دغدغه پیرامون پروژه ذیربط گفت: با عنایت به تجربه ای که در فاز نخست پروژه زنجیره بلوکی به دست آمد، می توان گفت این پروژه با تعیین نقش دقیق نهادهای مرتبط و رفع موازی کاری در بعضی تحقیقات، سرعت بیشتری به خود می گیرد. فرازمند با اشاره به اینکه حمایت مادی و معنوی دولت و تعامل و ارتباط بین نهادی در این عرصه با نتایج مثبتی همراه خواهد بود، اظهار داشت: بسترهای لازم برای رشد فراگیر این فناوری در فضای اقتصادی و کسب وکار در کشور وجود دارد، اما به فعالیت رساندن این ظرفیت های بالقوه نیازمند بررسی و اقدامات کارشناسی دولت می باشد.

You may also like