سئو بوی: دادگاهی در روسیه فیسبوک را به سبب عدم نمایش اطلاعات مورد نیاز در مورد محل ذخیره سازی داده های کاربران روسی این شبکه اجتماعی در داخل خاک این کشور جریمه کرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از آسین ایج، این دادگاه روز گذشته حکم داد که فیسبوک به سبب این تخلف باید ۳۰۰۰ روبل معادل ۴۷ دلار امریکا پرداخت کند. صدور این حکم نشانه ای از جدیت روسیه برای وادار کردن شرکت های فناوری امریکایی به تبعیت از قوانین داخلی این کشور و ذخیره سازی اطلاعات کاربران روسی بر روی سرورهایی در داخل خاک این کشور است تا از هرگونه سواستفاده از این داده ها توسط دولت امریکا جلوگیری شود. برمبنای قانونی که در سال ۲۰۱۵ به تصویب پارلمان روسیه رسیده، شرکت های نمایش دهنده خدمات شبکه های اجتماعی در داخل روسیه ملزم به ذخیره سازی داده های کاربران بر روی سرورهای مستقر در روسیه هستند. روسیه در سال ۲۰۱۶ هم شبکه اجتماعی LinkedIn را به سبب عدم نگهداری از داده های کاربران روس خود بر روی سرورهای روسی بلوکه کرد. فیسبوک نماینده ای در این دادگاه نداشت و تقاضای تجدیدنظر در این حکم را هم مطرح نکرد. هفته گذشته باز دادگاهی در روسیه، توئیتر را بنا بر این ۳۰۰۰ روبل جریمه کرده بود.

You may also like