به گزارش سئو بوی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خویش را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند.
به گزارش سئو بوی به نقل از رگولاتوری، نسترن محسنی معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام نمود: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خویش را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند. وی ادامه داد: با عنایت به مصوبه های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان « سیاست ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان عرضه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره ای از جانب بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم گشته است. محسنی با اشاره به اینکه امکان عرضه خدمات ماهواره ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در چارچوب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم شده بود، اظهار داشت: به دنبال مصوبات اخیر کمیسیون، هم اکنون متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می توانند مطابق با مقررات تعیین شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره ای اقدام نمایند. رئیس کمیته ارزیابی فنی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره های مخابراتی تصریح کرد: همینطور متقاضیان بعد از دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی علاوه بر عرضه خدمات تخصیص پهنای باند ماهواره ای به صورت عمده فروشی به عرضه کنندگان خدمات در بخش زمینی ماهواره ای (شرکت های SAP) در داخل و خارج از کشور می توانند به صورت خرده فروشی به کاربران نهایی هم سرویس عرضه کنند. معاون امور رادیویی رگولاتوری با تاکید بر اینکه با اعطای پروانه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید ارتباطی با نظارت حاکمیت فراهم شده، خاطرنشان کرد: با عنایت به شرایط اقلیمی و وسعت جغرافیایی کشور باید به ارتباطات ماهواره ای توجه ویژه ای داشت تا بخش های ارتباطات زمینی و ماهواره ای بعنوان مؤلفه های جدانشدنی در عرضه خدمات ارتباطی فراگیر و با کیفیت و پایدار بتوانند علاوه بر نیازهای عمومی ارتباطی، پاسخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در نقاط مختلف کشور باشند. محسنی اضافه کرد: ایجاد بسترهای ارتباطی ماهواره ای و زمینی که وجود آن در خیلی از نقاط به صورت موازی و پشتیبان الزامی است یکی از ماموریت هائی است که دولت از راه اپراتورهای داخلی و بخش خصوصی برای تأمین ارتباطات همه گیر، پایدار و با کیفیت دنبال می کند. وی با اشاره به تصمیم کمیته ارزیابی اظهار داشت: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره های مخابراتی تا یک ماه آینده مهلت دارند تقاضای خویش را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند.

You may also like