سئو بوی: در امتداد اجرای مسئولیت اجتماعی همراه اول با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از باغ گیاه شناسی ملی حمایت کرد.

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «همراه اول» در امتداد مسئولیت اجتماعی خود و با هدف پشتیبانی از محیط زیست، مبادرت به اجرای کمپین حذف قبوض کاغذی خود کرده و در این راه کمک شایانی به نگهداری درختان و حفظ گونه های گیاهی کرده است. علاوه بر این، از دو سال قبل در امتداد حفظ و حراست هر چه بیشتر از محیط زیست در چارچوب یکی از پروژه های مسئولیت اجتماعی اش، وارد تفاهمی با مؤسسه تحقیقاتی جنگل ها و مراتع کشور شد.
این تفاهم نامه در مراسم امروز ۲۱ اسفند ماه با حضور شاهین آرپناهی؛ مدیرکل ارتباطات همراه اول در محل باغ گیاه شناسی ملی برای سال ۹۸ به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان منعقد شد.
وی درباره مفاد مطرح در این تفاهم نامه اظهار نمود: مؤسسه تحقیقاتی جنگل ها و مراتع کشور متعهد به حفظ، نگهداری و کاشت گونه های گیاهی در محل قطعه همراه اول به مساحت تقریبی ۱۰۰ مترمربع و مزین به لوگوی همراه اول می شود.
مدیر کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران افزود: همین طور این مؤسسه متعهد به کاشت و نگهداری حداقل ۵۰۰ گونه گیاهی انحصاری و در معرض خطر در محل باغ گیاه شناسی ملی ایران می شود.
آرپناهی همین طور با اشاره به پشتیبانی از باغ های گیاه شناسی کاشان و نوشهر به صورت توأمان، عنوان کرد: این مؤسسه متعهد می شود قطعه ای جدید در باغ جدیدالتاسیس گیاه شناسی ملی نوشهر جهت نمایش عموم به شرکت همراه اول اختصاص دهد.
همچنین بر طبق این تفاهم نامه، شرکت همراه اول بعنوان حامی بانک ژن گیاهی که بزرگترین محل نگهداری بروز گیاهان در حال انقراض در سراسر کشور است، ارائه شد و به عبارت دیگر این بانک ژن مورد حمایت شرکت ارتباطات سیار ایران قرار گرفت.
گفتنی است اقدام همراه اول برای حذف قبوض کاغذی در سال های گذشته سبب حفظ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت شده است. از دو سال قبل قسمتی از صرفه جویی های مالی حاصل شده شرکت ارتباطات سیار ایران، در چارچوب پشتیبانی از باغ گیاه شناسی ملی ایران در اختیار مؤسسه تحقیقاتی جنگل ها و مراتع کشور قرار گرفته است.

You may also like