به گزارش سئو بوی با اجرای عملیات کابل برگردان در ۳ مرکز مخابراتی تهران، ارتباط تلفنی مشترکان این مراکز مبتلا به اختلال می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات مهدیه و شهید مفتح از امروز ۲۷ بهمن ماه شروع شده و در مرکز مخابرات قیامدشت از امروز ۲۸ بهمن ماه آغاز می شود. با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات مهدیه با پیش شماره های ۵۵۴۷ الی ۵۵۴۹ و ۵۵۳۶ الی ۵۵۳۹ در محدوده خیابانهای مولوی، مختاری، ولیعصر(عج) و وحدت اسلامی از امروز تا ۷۲ ساعت آینده و در مرکز مخابرات شهید مفتح از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه می باشد. همینطور با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات قیامدشت با پیش شماره های ۳۳۵۸ و ۳۳۵۹ در محدوده جاده خاوران از امروز به مدت ۳ روز مبتلا به اختلال می شود.

You may also like