سئو بوی: گسترش دستگاه عریض و طویل بروکراسی در کشور علاوه بر اینکه موجب ناکارایی سیستم های اقتصادی شده، سبب احداث فساد اداری هم شده است؛ امری که وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آن می گوید ˮناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم که موجب افزایش بهره وری، شفافیت، روان سازی امور، کاهش هزینه ها و مبارزه با فساد می شودˮ.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، در کشورهایی که درآمدهای بادآورده کلانی از محل منابع طبیعی عایدشان می شود، دستگاه بروکراسی، بسیار عریض و طویل تر از اندازه ضروری خود می شود. در این حالت، بروکراسی ماهیت خلاقانه و مفید خودرا به تدریج از دست می دهد و به جایی می رسد که با جذب حداکثری منابع ملی، خود به معضلی دست و پاگیر و تبدیل خواهد شد که نه تنها بهره وری ندارد، بلکه فساد هم در آن رخنه می کند.
رشد نکردن فعالیت های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصاً آن هایی است که منابع معدنی غنی تری هم دارند؛ به این معنا که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیر مولد یا کم ارزش تر مشغولند.
در سال های گذشته، سیستم عریض و طویل بروکراسی که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده، بنظر می رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریباً شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” شده است.
در همین باره اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در جلسه هم اندیشی مجموعه مدیران وزارت اقتصاد، هوشمند سازی در حوزه اقتصاد را سکوی پرش اقتصاد ایران توصیف کرده است.
فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه تمام گلایه ها و شکوائیه ها برای این است که در اقتصاد، گرفتار روش ها و برداشت های سنتی هستیم، اظهار نمود که ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم که موجب افزایش بهره وری، شفافیت، روان سازی امور، کاهش هزینه ها و مبارزه با فساد می شود و حکم سکوی پرش اقتصاد کشور را دارد.
واقعیت این است که”بروکراسی ایرانی” با ساختمان های بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینه های پرسنلی و ترافیک روزانه، هزینه های گرمایشی و سرمایشی را باز به منابع عمومی تحمیل می کند؛ امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب وکارهای اقتصادی دست و پاگیر باز هست.
چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوری های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و لزوم حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، بوسیله سیستم های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر در مدت زمان کوتاه تری انجام بگیرد، ضمن اینکه از این طریق مجاری فساد اداری هم بسته خواهد شد.
حسن روحانی در هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه مشکل در شرایط ساختاری اقتصاد همچون بودجه ریزی است، اظهار نمود که “در بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر می کنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونیک است”.
رؤسای جمهور در سخنرانی های بودجه ای خود معمولاً مهم ترین دغدغه هایشان را مطرح می کنند. یکی از مهم ترین دغدغه های حسن روحانی در سخنرانی بودجه ای اش مقوله فساد و رانت بود که راهکاری به سادگی دولت الکترونیک را برای حل آن بیان کرد.

خبرنگار: فرشاد میخک بیرانوند
دبیر خبر: مریم طاووسیYou may also like