به گزارش سئو بوی دولت ترامپ متحدان آمریکا را تحت فشار گذاشته تا مانع از دسترسی هواوی و دیگر شرکت های چینی به بازار طراحی و تولید شبکه های مخابراتی و ارتباطی نسل پنجم در کشورهای خود شوند.

به گزارش سئو بوی به نقل از سی ان بی سی، هواوی به شدت در تلاش است تا با نصب تجهیزات مخابراتی خود در کشورهای مختلف جهان، زمینه را برای دسترسی به خدمات ۵G فراهم کند؛ امری که درآمد و سود سرشاری را برای هواوی به ارمغان می آورد اما آمریکا به دلیل تشدید نبرد اقتصادی با چین با این مورد به شدت مخالف است.
آمریکا و متحدانش مدعی هستند تجهیزات ارتباطی و مخابراتی ساخت هواوی فاقد امنیت کافی است و این شرکت عامل دولت چین برای جاسوسی از دیگر کشورهاست. اما هواوی بارها اتهامات مورد اشاره را به شدت رد کرده است.
آمریکا اخیرا کشورهایی مانند بریتانیا، لهستان و آلمان را برای ممنوع کردن خرید تجهیزات مخابراتی نسل پنجم از چین تحت فشار قرار داده است.
دولت ترامپ قبلا نگرانی های در رابطه با امنیت ملی را عامل این سخت گیری ها عنوان کرده بود، اما به نظر می آید رشد سریع اقتصادی چین و نگرانی آمریکا از عقب ماندگی در مقابل پکن عامل اصلی این سختگیری ها باشد.
این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ برای افزایش فشارها بر چین در این زمینه حتی یک دستورالعمل اجرایی صادر کند تا استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی، زد تی ای و چند شرکت دیگر ممنوع شود.

You may also like