سئو بوی: مقامات شهر دل ریو در تگزاس می گویند به دنبال حمله یک باج افزار خطرناک مجبور به از کارانداختن تمامی خدمات الکترونیک این شهر و بازگشت به عصر قلم و کاغذ شده اند.

به گزارش سئو بوی به نقل از زددی نت، باج افزار مورد اشاره با حمله به سرورهای شهرداری و دیگر ادارات محلی سایت های آنها را به صورت کامل از دسترس خارج کرده است. همین امر چاره ای جز توسل به کاغذ و قلم و بازگشت به عصر آنالوگ برای مردم باقی نگذاشته است.
اولین بار اعضای شورای شهر در هفته گذشته وقوع این حمله سایبری را افشا کردند. باج افزار مورد اشاره در روز پنج شنبه کل شهر را فلج کرد و مقامات مسئول چاره ای جز خاموش کردن کل کامپیوتر های سرور برای پیشگیری از گسترش الودگی به دیگر سرورها نداشتند.
آنان همینطور مجبور شدند ارتباط اینترنتی تمامی کامپیوتر های دولتی را قطع کنند تا از گسترش باج افزار مورد اشاره به دیگر ادارات دولتی و دیگر نقاط آمریکا جلوگیری نمایند. همینطور به تمامی کارکنان دولت اعلام گردید که در سیستم های دولتی لاگین نکنند.
در نتیجه این دستورات تمامی کارمندان دولت در این شهر آمریکا مجبور به استفاده از قلم و کاغذ و استفاده از فرم های کاغذی شدند و این در حالی بود که به علت عدم دسترسی به سوابق فعالیت های اداری پیشبرد امور بسیار دشوار شده بود.
مسئولان این شهر مبحث را به اطلاع اف بی آی رسانده اند و تحقیقات برای شناسایی عوامل طراح این باج افزار در جریان است. در مورد ماهیت این باج افزار و مبلغ درخواستی توسط طراحان آن اطلاعاتی منتشر نشده است.

You may also like