به گزارش سئو بوی جایگاه جهانی ایران از منظر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی امنیت سایبری توسط اتحادیه جهانی مخابرات اعلام شد. درشاخص اول ایران رتبه ۸۱ و درشاخص دوم رتبه ۶۰ را از آن خود کرد.

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، آخرین وضعیت رتبه بندی جهانی ایران از نظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و شاخص آمادگی امنیت سایبری (GCI) که تا آخر سال ۲۰۱۷ توسط اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات راه دور (ITU ) مورد ارزیابی قرار گرفته است، منتشر گردید. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Development Index یا به اختصار IDI) که همه ساله بر اساس معیارهای مورد توافق بین المللی کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جانب اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان ملل متحد ارزیابی می شود، ابزاری برای محک زدن مهمترین معیارهای اندازه گیری جامعه اطلاعاتی به حساب می آید. IDI استانداردی است که دولتها، متصدیان ICT، آژانس های توسعه، محققان و دیگر بازیگران این حوزه می توانند برای اندازه گیری شکاف دیجیتالی و مقایسه عملکرد ICT در کشورهای مختلف به کار برند. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ۱۱ معیار ICT بناشده و در ۳ شاخه دسترسی (access)، مصرف (use) و مهارت ها (skill) گروه بندی شده است. برای مثال در زیر شاخص «دسترسی»، سطح آمادگی زیرساختی ICT هر کشوری مورد اندازه گیری قرار می گیرد و شامل ۵ معیار و زیرساخت دسترسی همچون تلفن ثابت، تلفن همراه، پهنای باند بین المللی، خانوارهای دارای کامپیوتر و خانوارهای دارای اینترنت می گردد. درهمین حال در زیرشاخص «مصرف»، میزان به کار گیری ICT در هر کشور اندازه گیری می گردد و شامل سه معیار مصرف کاربران اینترنت، پهن باند ثابت (از طریق کابل) و پهن باند موبایل است. در زیرشاخص «مهارتها»، میزان توانمندی ها و شاخص های ورودی پیش نیاز و ضروری کشورها در زمینه میزان بزرگسالان باسواد، میزان ثبت نام در مقطع دوم تحصیلی (مثلا مقطع راهنمایی تحصیلی یا دبیرستان) و میزان ثبت نام در مقطع سوم تحصیلی (مثلا مقطع دبیرستان یا دانشگاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد. رتبه ۸۱ ایران در توسعه جهانی فناوری اطلاعات آخرین بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات کشورها که توسط اتحادیه جهانی مخابرات ارزیابی و از جانب دفتر پایش توسعه ICT سازمان فناوری اطلاعات ایران انتشار یافته است، نشان داده است که تا آخر سال ۲۰۱۷ ایران در بین ۱۶۷ کشور دنیا جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده و امتیاز ۵.۵۸ را از ۱۰ دریافت کرده است. در این زمینه امتیاز کشورمان در زمینه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷.۳۲ بوده، در زمینه دسترسی به فناوری اطلاعات ۶.۷۴ و در زیرشاخص استفاده از ICT، امتیاز ۳.۵۴ را دریافت کرده است. بررسی ها نشان داده است که در این رده بندی کشور اول جهان ایسلند است که با امتیاز ۸.۹۸ جایگاه نخست جهان را از نظر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خود مختص کرده است. در این رده بندی بحرین کشور اول منطقه چشم اندازی با امتیاز ۷.۶۰ است و میانگین جهانی شاخص IDI هم امتیاز ۴.۹۵ را نشان داده است. براین اساس ایران در زمینه زیرشاخص «استفاده و کاربری» از فناوری اطلاعات و ارتباطات از متوسط جهانی پایین تر است اما در دو زیرشاخص «مهارت» و «دسترسی»، وضعیت قابل قبول تری را دارد. ایران شصتمین کشور جهان در آمادگی امنیت سایبری به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، در همین حال اتحادیه جهانی مخابرات، آخرین وضعیت کشورها در شاخص جهانی آمادگی امنیت سایبری (GCI) را هم تا آخر سال ۲۰۱۷ اعلام نمود. برمبنای این شاخص که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انتشار یافته است، کشورمان رتبه ۶۰ را در بین ۱۶۵ کشور جهان در اختیار دارد. این شاخص برمبنای توسعه کشورها در زمینه امنیت سایبری ارزیابی می گردد و شامل زیرشاخص های حقوقی، فنی، سازمانی، ظرفیت سازی فنی و همکاری در حوزه امنیت سایبری می گردد. در این شاخص عمان کشور اول منطقه خاورمیانه است و امتیاز ۰.۸ از یک را به خود مختص کرده است. این درحالی است که امتیاز ایران در این رده بندی عدد ۰.۴۹۴ از یک است. در این رده بندی کشور اول جهان سنگاپور است که امتیاز ۰.۹۶۵ را از یک از آن خود کرده است. میانگین جهانی آمادگی امنیت سایبری در این ارزیابی ها ۰.۳۷۰ از یک اعلام شده و ایران از متوسط جهانی بالاتر است.
 

You may also like