به گزارش سئو بوی رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن بازدید از دستاوردهای فضایی کشور در پژوهشگاه فضایی ایران با بیان این که سند آمایش استان ها آماده شده و نیازمند سند ملی هستیم، تصریح کرد: بی آبی یکی از معضلات کشور بوده که دستاوردهای دانشمندان فضایی کشور می تواند در این راستا به بهره برداری صحیح از منابع آبی کمک نماید.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت بامداد امروز در بازدید از دستاوردهای فضایی کشور به همراه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به این که پژوهشگاه فضایی از مولفه های قدرت و افتخار ملی ایرانی ها به شمار می آید، اظهار نمود: هر کس از منظر خود به این پژوهشگاه نگاه می کند و برداشت من هم از این پژوهشگاه بعنوان مسئول سازمان راهبری و رصد توسعه کشور است.

وی افزود: فعالیت های این پژوهشگاه در جهت اهداف توسعه ملی قرار گرفته و نه تنها در فرآیند برنامه ریزی به کار دولت می آید، بلکه از منظر نظارتی هم اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تقویت و توسعه پژوهشگاه فضایی را از اولویت های دولت، علیرغم مضیقه های مالی دانست و اضافه کرد: تمرکز در این نوع مراکز می تواند کمک نماید که در شرایط تحریمی مستغنی شویم.

نوبخت اظهار نمود: خوشبختانه ظرفیت دانشمندان جوان ما به قدری است که نه تنها می توانیم ماهواره را در مدار قرار دهیم، بلکه می توانیم با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای به دستاوردهای مهمی دست یابیم.

وی با اشاره به این که یکی از معضلات کشور خشک بودن سرزمین و مبحث آب است، خاطرنشان کرد: مطالعاتی در ژرفای زمین در حال انجام می باشد که در این مطالعات به آب های ژرف دست پیدا کردیم؛ منابع آبی محدود است و این مورد که از این منابع به چه شکل استفاده نماییم، نیاز به راهبری و مدیریت دارد.

معاون رییس جمهور افزود: بر مبنای گزارشی از پردازش داده های ماهواره ای متوجه شدیم که بی رویه از منابعی که هر قطره اش پرارزش است، بهره برده ایم. با عنایت به قلت منابع که جهان با آن روبه روست، آمایش سرزمین با عنایت به گسترش مصارف در جهان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و باید بدانیم که از منابع آبی برای چه محصولاتی استفاده نماییم.

نوبخت با بیان این که سند آمایش استان ها آماده شده و نیازمند سند ملی هستیم، اظهار نمود: داده های فراوانی وجود دارد که آمایش را تسهیل می کند و سایر دستگاه های دولتی هم باید از این ظرفیت استفاده کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن تقدیر از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: دانشمندان فضایی کشور تابحال دستاوردهای ارزشمندی داشته اند که ملت عزیز بزودی آثار آنرا مشاهده خواهند کرد.
You may also like