سئو بوی: سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از انجام پروژه مشترک تدوین نقشه راه سند تحول دیجیتال با همکاری دانشگاه تهران آگاهی داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید هاشم مداح حسینی این پروژه را در امتداد توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و اضافه کرد: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی می باشد که به واسطه تغییر یا اصلاح و نوآوری در بخشهای مختلف سبب بهبود فرایندها و تغییرهای اقتصادی شده است. افزایش نوآوری، توسعه کارآفرینی، اشتغالزایی، بهبود رفاه عمومی، توسعه بخش خصوصی، از نتایج و ابعاد توسعه اقتصاد دیجیتال است ولیکن این جریان علاوه بر آثار مثبت در برگیرنده مخاطراتی است که نیازمند پیش بینی و آماده سازی است. مداح حسینی افزود: بعنوان مثال هم اکنون با این پرسش مواجه هستیم که کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل های جدید آن چه تهدیدها و فرصت هایی را فراهم می آورند. در این راستا مسایل اقتصادی، فرهنگی و حقوقی، امنیتی و زیرساخت های فنی مطرح میگردد که لازم است مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی مرکز تحقیقات مخابرات ایران اظهار داشت: این پروژه با همکاری دانشگاه تهران شروع شده که پیش تر این مساله در چارچوب کلان تر و ذیل عناوین مختلفی در دستور کار پژوهشکده بوده و نتایج آن به صورت گزارش های مختلف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایش شده است. به قول وی دامنه و شدت اثرگذاری تکنولوژی های جدید در همه بخشها و اهمیت تحولات ناشی از آن، سوالات مهمی را در این حوزه به وجود می آورد که پاسخ به آن نیازمند مشارکت جمعی شامل کارشناسان، متخصصان مربوطه از بخش دولتی وخصوصی است. موضوعاتی مانند ابعاد و مفاهیم تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، چالش های اقتصاد دیجیتال در بخش های مختلف، شناسایی توانمندسازها و…. از این نمونه است که در این راستا پژوهشکده مبادرت به برگزاری فروم اقتصاد دیجیتال کرده و تابحال با استقبال خوبی از طرف خبرگان این حوزه مواجه بوده است.

You may also like