سئو بوی: بیستمین دوره مسابقات برنامه نویسی ای سی ام با حضور ۸۴ تیم در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

به گزارش سئو بوی به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مسابقه منطقه ای برنامه نویسی دانشجویی «ای سی ام» با هدف ارتقا توانایی برنامه نویسی گروهی میان دانشجویان هر ساله به صورت منطقه ای در نقاط مختلف جهان برگزار می گردد و برندگان این مسابقه به مرحله نهایی راه می یابند.
بیستمین دوره مسابقات برنامه نویسی «ای سی ام» باز به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید که در این دوره ۸۴ تیم سه نفره از ۵۸ دانشگاه داخل کشور به رقابت پرداختند و در نهایت چهار تیم از دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب رتبه های اول تا چهارم این مسابقات شدند.
همچنین؛ تیم های دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران باز به ترتیب رتبه های چهارم و پنجم مسابقه را به خود اختصاص دادند.
بدین ترتیب تیم Kolompeh از دانشگاه صنعتی شریف نماینده اول سایت منطقه ای تهران در مسابقات جهانی و در صورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران، تیم Temporarily Rebellion از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان نماینده دوم به مسابقات جهانی ۲۰۱۸ که در فروردین ماه سال ۹۸ در پرتغال برگزار می شود، راه خواهند یافت.

You may also like