به گزارش سئو بوی معاون نوآوری وزیر ارتباطات اظهار داشت: ۶ صندوق سرمایه گذاری اصلی و ۳۵ صندوق سرمایه گذاری فرعی برای توسعه اکوسیستم استارت آپی در کشور وجود دارد که از تولد یک شرکت تا رسیدن آن به بازار کمک می کنند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نصرالله جهانگرد با اشاره به اقداماتی که در چند سال قبل در حوزه خدمات ارتباطی انجام شده است، اظهار داشت: با اینکه این توسعه با تاخیر ۸ ساله انجام شد اما با شتابی که در پیاده سازی شبکه ارتباطات سیار داشتیم الان دسترسی در سراسر کشور به ارتباطات متحرک و موبایل برای همه امکان پذیر شده است. وی با اشاره به اینکه توسعه خدمات ارتباطی بستری برای توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تحول دیجیتال را تسریع می کند به توسعه اکوسیستم کسب و کارهای نوپا اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون در کشور ۴۱ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و جسورانه شامل ۶ صندوق سرمایه گذاری اصلی و ۳۵ صندوق سرمایه گذاری فرعی وجود دارد که از تولد یک شرکت تا رسیدن آن به بازار، کمک می کنند. جهانگرد با اشاره به اینکه در لبه این بازار، نظام قانونی ساکت است، افزود: در نظام قانونی ایران مقررات محکمی به جهت اینکه که یک محصول داخلی سهم بازار را به دست آورد وجود ندارد و بیشتر متکی به مدیران است. معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات عرضه برنامه برای انتخاب های صحیح در این حوزه را یکی دیگر از برنامه ها عنوان نمود و اظهار داشت: بسترسازی در محیط های شتاب دهنده و کمک کننده به شرکت های نوپا برای رشد بیشتر و قدرت رقابت در سطح ملی و بین الملل را در چارچوب پارک و کریدور، پیگیری می نماییم. جهانگرد با اشاره به نفوذ تکنولوژی به سایر رشته ها و تلاش های وزارت ارتباطات در چارچوب توافق نامه هایی با دستگاه های مختلف جهت استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای ارتقای بهره وری، تصریح کرد: در برنامه داریم با مطالعات مقایسه ای به یک برنامه ملی در این حوزه برسیم. وی به اهمیت دسترسی شرکت های ICT به بازارهای ملی و بین المللی اشاره و پارک تخصصی ICT را محیطی برای بزرگتر شدن شرکت های نوپا و کسب قدرت رقابت در سطح ملی و بین المللی عنوان نمود.

You may also like