سئو بوی: وزیر ارتباطات از انتخاب کد دستوری #۴؛ برای دریافت خدمات دولت همراه و دولت الکترونیک آگاهی داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به شیوه های مختلف تهیه کارت سوخت در توئیتر نوشت: در تهیه ‎کارت سوخت، انتخاب های گوناگون برای دارندگان خودرو فراهم است. در شیوه سنتی، حضور در مراکز پلیس+۱۰ و نمایش اصل سند وکپی، اصل کارت خودرو وکپی، اصل کارت ملی وکپی و پرداخت وجه و انتظار دریافت پستی الزامی است. وزیر ارتباطات اضافه کرد: در شیوه نوین، باید از راه بازگشت به سایت دولت همراه و یا کد دستوری #۴* بدون مدارک، هزینه و انتظار، کارت سوخت تهیه شود. در این باره امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران باز اعلام نمود که کد دستوری #۴* به صورت انحصاری برای دولت الکترونیک تعریف شده و از این پس تمام خدمات دولتی با همین کد دستوری خواهد بود. وی اظهار داشت: دو خدمت کارت سوخت و استعلام ‎یارانه کالایی بعنوان دوخدمت اصلی دولت از راه این کد دستوری قابل دریافت است.

You may also like