سئو بوی: کتاب مرجع زیست بوم امنیت سایبری و افتای ایران بعنوان مرجعی قابل استناد در حوزه امنیت بومی فناوری اطلاعات منتشر گردید.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، این کتاب با اسناد بالادستی فضای تولید و تبادل اطلاعات همراه می باشد و به معرفی بیشتر از ۲۰۰ محصول و خدمت نمایش شده توسط بیشتر از ۱۰۰ شرکت فناور و دانش بنیان در بخش های فناوری های آشکارسازی بلا پذیری، راهکارهای SIEM، مدیریت یکپارچه تهدیدات، امن سازی شبکه، گواهی الکترونیکی و PKI، سوییچ و روتر امن، سخت افزارهای خاص منظوره، فناوری های احراز هویت، خدمات فنی و عملیاتی، خدمات مشاوره و مدیریت، خدمات فرهنگ سازی و آموزش، خدمات آزمایشگاهی و اعتبارسنجی و مراکز آپای دانشگاهی طبقه بندی شده است.

فهرست مقالات نمایش شده و راه یافته به ۶ دوره قبلی کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران یعنی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ باز در این کتاب آورده شده است. همین طور قوانین و اسناد بالادستی فضای تولید و تبادل اطلاعات در این کتاب آمده است. این کتاب نمایی از توان شرکت های ایرانی در تولید محصولات و خدمات امنیت فناوری اطلاعات به دست می دهد و مرجعی برای تصمیم گیران، تصمیم سازان و فعالان این عرصه است. مرجع زیست بوم امنیت سایبری ایران با همکاری انجمن رمز ایران و انجمن شرکت های افتا در ۳۰۰ صفحه انتشار یافته است.

You may also like