سئو بوی: رییس صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک عدم دارابودن آلاینده های زیست محیطی و اشتغالزایی بالا را همچون مزایای حوزه میکروالکترونیک نام برد و اظهار داشت: علی رغم دارابودن نیروی انسانی بالا و قرار داشتن رشته مهندسی برق در ردیف پنج رشته اول پرتعداد در کشور ولی هنوز نتوانسته ایم از دستاوردهای این حوزه بهره برداری نماییم.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، دکتر علی وحدت امروز در اجلاس هم اندیشی صنعت میکروالکترونیک در ارومیه با اشاره به اهمیت صنعت میکروالکترونیک در جهان اظهار نمود: این صنعت به علت اشتغالزایی بالا و عدم تولید آلودگی های زیست محیطی مورد توجه خیلی از کشورها قرار گرفته است و براین اساس صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با این رویکرد مبادرت به توسعه این فناوری در کشور کرده است.

وی با اشاره به عدم بهره برداری کشور از این صنعت تصریح کرد: این در شرایطی است که منابع انسانی مناسبی در کشور وجود دارد و ما می توانیم با استفاده از دانش این نیروی انسانی نسبت به توسعه این فناوری اقدام نماییم.

رییس صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با تاکید بر این که ایران از نظر داشتن نیروی انسانی متخصص حوزه میکروالکترونیک در جایگاه مناسبی در جهان قرار دارد، افزود: در حوزه دانشگاهی، کشور در رشته الکترونیک در دو جنبه کمی و کیفی وضعیت مناسبی دارد، به گونه ای که رشته مهندسی برق با جذب بخش قابل توجهی از نخبگان دانشگاهی از لحاظ کیفی وضعیت مناسبی در کشور دارد و از لحاظ تعداد دانشجویان هم این رشته در ردیف پنج رشته اول پرتعداد در کشور است.

وحدت افزود: بر مبنای آمارهای رسمی اعلام شده از جانب وزارت علوم در حدود ۹ درصد از جامعه دانشگاهی کشور را دانشجویان رشته مهندسی برق و در حدود ۱۱ درصد را هم دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر تشکیل می دهند.

رییس صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک تصریح کرد: تمرکز این حجم قابل توجه از جامعه دانشگاهی نخبه کشور در این حوزه می تواند زمینه یک جهش بزرگ تکنولوژیک را در حوزه الکترونیک در کشور به وجود آورد.

وی در عین حال اظهار نمود: اما علی رغم وجود وضعیت مناسب دانشگاهی حوزه الکترونیک کشور، اهمیت صنعت میکروالکترونیک در تجارت جهانی و ارتقای قدرت ملی کشورها و تلاش های صورت گرفته این صنعت هنوز نتوانسته است به رشد قابل قبولی در کشور برسد.

وحدت با اشاره به برگزاری این اجلاس در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، تصریح کرد: با عنایت به اهمیت استراتژیک میکروالکترونیک برای کشور صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کوشیده است تا با همکاری استانداری آذربایجان غربی و انجمن میکروالکترونیک ایران در جهت ماموریت های خود با برگزاری اجلاس هم اندیشی در جهت توسعه این حوزه گامی بردارد.

رییس صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک برگزاری سه پنل تخصصی را همچون برنامه های این اجلاس نام برد و خاطرنشان کرد: این پنل ها که با حضور سیاست گذاران، بخش های خصوصی و دانشگاهی برگزار می شود، در سه حوزه سیاست گذاری، فضای کسب وکار و تامین مالی این صنعت بحث و تبادل نظر خواهد شد.
You may also like