وزیر ارتباطات خبر داد: تعرفه مكالمات برای زوار اربعین كم شد

سئو بوی: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از كاهش تعرفه مكالمات برای زوار اربعین و كاهش هر دقیقه 600 تومان در نرخ مكالمه آگاهی داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: برای رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعین، مذاكراتی را از قبل با طرف عراقی برای كاهش هزینه مكالمات شروع كردیم. امروز توانستیم به توافق برسیم كه حدود ۶۰۰ تومان تعرفه مكالمات را در هر دقیقه كاهش دهیم.
وی اظهار امیداوری كرد كه در ادامه موفق شویم تعرفه را بیشتر هم كاهش دهیم. وزیر ارتباطات اظهار داشت: چندین مركز ارائه اینترنت پرسرعت در راه اربعین هم گذاشته شد كه در صورت همكاری ها، افزایش می یابد.

منبع: